OGŁOSZENIA

 

 

ZAPYTANIE 3/12/2021/POIŚ

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wydruk i dostawę publikacji końcowej projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 3/12/2021/POIŚ

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło 4 oferentów: (1) Czek.it sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 1/8, 43-300 Bielsko-Biała (26 450,00 zł), (2) Ksero-net.pl Małgorzata Braun, ul. Śliska 10, 00-127 Warszawa (18 656,82 zł brutto), (3) ENAF sp. z o.o., ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa (21 438,90 zł brutto), (4) Market Print Global Sp. z o.o, ul. Sobieskiego 112, 00-764 Warszawa (19 889,10 zł brutto). Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Ksero-net.pl Małgorzata Braun, ul. Śliska 10, 00-127 Warszawa, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 18 656,82 zł brutto. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Ksero-net.pl Małgorzata Braun, ul. Śliska 10, 00-127 Warszawa.

ZAPYTANIE 2/12/2021/POIŚ

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Organizację spotkania dla samorządów, lokalnych rolników, hodowców owiec, baców w Karpatach.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 2/12/2021/POIŚ

W odpowiedzi na zapytanie, ofertę drogą mailową złożyło dwóch oferentów:

(1) „Karcma u Borzanka” Katarzyna Petryla, ul. Waksmundzka 105, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735 129 82 99, 6 000 zł brutto;

(2) Bar Gastronomiczny Rumcajs Krzysztof Lipkowski, ul. Ogrodowa 101, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735 224 25 33, 7 500 zł brutto.

Obie oferty spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Korzystniejszą ofertę przedstawiła firma „Karcma u Borzanka” Katarzyna Petryla, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 6 000,00 zł brutto. Tym samym powierza się wykonanie zamówienia firmie „Karcma u Borzanka” Katarzyna Petryla.

ZAPYTANIE 1/12/2021/POIŚ

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wydruk i dostawę publikacji końcowej projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 1/12/2021/POIŚ

Zapytanie zostało unieważnione.

ZAPYTANIE 2/10/2021/POIŚ

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wydruk i dostawę tablic informacyjnych promujących projekt.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 2/10/2021/POIŚ

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło 2 oferentów: (1) Folplex Group sp. z o.o., ul. Radzymińska 230, 03-674 Warszawa (1050,00 zł brutto); (2) TOPCAN Wydruki Wielkoformatowe Klaudia Sawicka, Geodetów 180, 05-500 Piaseczno (833,44 zł brutto). Obie oferty spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Korzystniejszą ofertę przedstawiło TOPCAN Wydruki Wielkoformatowe Klaudia Sawicka, Geodetów 180, 05-500 Piaseczno, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 833,44 zł brutto. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia TOPCAN Wydruki Wielkoformatowe Klaudia Sawicka.

ZAPYTANIE 1/10/2021/POIŚ

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wydruk i dostawę broszur promujących projekt.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 1/10/2021/POIŚ

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło 2 oferentów: (1) Ksero-net.pl Małgorzata Braun, ul. Śliska 10, 00-127 Warszawa (4723,45 zł brutto), (2) ENAF sp. z o.o., ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa (7527,60 zł brutto). Obie oferty spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Korzystniejszą ofertę przedstawiło Ksero-net.pl Małgorzata Braun, ul. Śliska 10, 00-127 Warszawa, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 4723,45 zł brutto. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Ksero-net.pl Małgorzata Braun, ul. Śliska 10, 00-127 Warszawa.

ZAPYTANIE 1/07/2021/POIŚ

 

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA:1/07/2021/POIŚ

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło 2 oferentów: (1) Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Marokańskiej "Africae Deserta Project", ul. Wiejska 22a, 43-440 Goleszów (1 300,00 PLN brutto); (2) Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie Maria Kohut, 43-474 Koniaków 33 (1 000,00 PLN brutto). Obie oferty spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Korzystniejszą ofertę przedstawiło Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie Maria Kohut, 43-474 Koniaków 33, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 1000 PLN brutto. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie Maria Kohut.

ZAPYTANIE 2/01/2021/POIŚ

 

Zaprojektowanie, wykonanie, transport oraz montaż 2 tablic edukacyjnych wraz ze stelażem

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 2/01/2021/POIŚ

W odpowiedzi na zapytanie, ofertę złożyło trzech oferentów:

Mentor sp. J. Agencja reklamy i dydaktyki Elżbieta i Paweł Majchrzak, Przyrowo 14/9, 78-320 Połczyn-Zdrój – 35 689,68 zł brutto; KMK Group Monika Jurczyńska, ul. Strumykowa 2, 98-300 Wieluń – 8 966,70 zł brutto; Pracownia Plastyczna „Studio 22”, Przyrowo 22, 78 -320 Połczyn Zdrój – 17 318,40 zł brutto.

Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Najorzystniejszą ofertę przedstawiła firma KMK Group, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 8 966,70 zł brutto. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie KMK Group.

ZAPYTANIE 1/04/2020/POIŚ

Wykonanie szkicu będącego częścią dokumentacji do zgłoszenia budowy wiaty pasterskiej (bacówki).

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 1/04/2020/POIŚ

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło 2 oferentów: (1) Pracownia Architektoniczna Natalia Szeliga, Kręta 15, 43-430 Skoczów (1 500 PLN brutto); (2) TesoroTeam sp. z o o, Warszawska 40/2a, 40-008 Katowice (861 PLN brutto). Obie oferty spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił TesoroTeam sp. z o o, Warszawska 40/2a, 40-008 Katowice, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 861 PLN brutto. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia TesoroTeam sp. z o o.

ZAPYTANIE 1/02/2020/POIŚ

Organizacja szkolenia dla 20 osób w gminie Koniaków.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 1/02/2020/POIŚ

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło 2 oferentów: (1) Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Cieszyńskiej „NATURA” w Koniakowie, Koniaków 33, 43-474 (3 200 PLN brutto); (2) Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie, Koniaków 33, 43-474 Koniaków (3 000 PLN brutto). Obie oferty spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie, Koniaków 33, 43-474 Koniaków, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 3 000 PLN brutto. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie.

ZAPYTANIE 4/01/2020/POIŚ

Organizacja szkolenia dla 20 osób w gminie Koniaków.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 4/01/2020/POIŚ

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło 2 oferentów: (1) Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Cieszyńskiej „NATURA” w Koniakowie, Koniaków 33, 43-474 (3 200 PLN brutto); (2) Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie, Koniaków 33, 43-474 Koniaków (2 400 PLN brutto). Obie oferty spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie, Koniaków 33, 43-474 Koniaków, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 2 400 PLN brutto. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie.

ZAPYTANIE 3/01/2020/POIŚ

Organizacja szkolenia dla 20 osób w gminie Jeleśnia.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 3/01/2020/POIŚ

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło 2 oferentów: (1) Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Cieszyńskiej „NATURA” w Koniakowie, Koniaków 33, 43-474 (3 200 PLN brutto); (2) Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki „Best PROEKO”, ul. Babiogórska 72, 34-340 Jeleśnia (2 400 PLN brutto). Obie oferty spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki „Best PROEKO”, ul. Babiogórska 72, 34-340 Jeleśnia, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 2 400 PLN brutto. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Beskidzkiemu Stowarzyszeniu Produkcji Ekologicznej i Turystyki „Best PROEKO”.

ZAPYTANIE 2/01/2020/POIŚ

Organizacja szkolenia dla 20 osób w gminie Węgierska Górka.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 2/01/2020/POIŚ

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło 2 oferentów: (1) Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Cieszyńskiej „NATURA” w Koniakowie, Koniaków 33, 43-474 (3 200 PLN brutto); (2) F.H.U. Stopka Jan Stopka, ul. Św. Katarzyny 149, Cięcina, 34-350 Węgierska Górka (2 400 PLN brutto). Obie oferty spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma F.H.U. Stopka Jan Stopka, ul. Św. Katarzyny 149, Cięcina, 34-350 Węgierska Górka, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 2 400 PLN brutto. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie F.H.U. Stopka Jan Stopka.

ZAPYTANIE 1/01/2020/POIŚ

Organizacja szkolenia dla 20 osób.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA:1/01/2020/POIŚ

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło 2 oferentów: (1) Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna , ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, (2 400,00 PLN brutto); (2) Marta Cieślar „Malinka”, ul. Malinka 5, 43-438 Brenna (3 198,00 PLN brutto). Obie oferty spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna , ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 2 400,00 PLN brutto. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Ośrodkowi Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna.

ZAPYTANIE 1/12/2019/POIŚ

Organizacja szkoleń pn. „Wspólne gospodarzenie w karpackiej przestrzeni. Tradycyjne pasterstwo jako forma ochrony przyrody w Karpatach”.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

 

TREŚĆ ZAPYTANIA:1/12/2019/POIŚ

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) unieważnia postępowanie 1/12/2019/POIŚ

ZAPYTANIE 1/11/2019/POIŚ

Organizacja spotkania dla baców (dla 12 osób)

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 1/11/2019/POIŚ

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło 2 oferentów: (1) Hotel "Góralski Raj" Marek Rajski, os. Szuflów 12B, 34-400 Nowy Targ (600,00 PLN brutto); (2) Zajazd "Skalny Dworek", ul. Krakowska 7A, 34-400 Nowy Targ (600,00 PLN brutto). Obie oferty spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Obie oferty opiewały na taką samą kwotę, jednakże ze względu na lokalizację korzystniejszą ofertę przedstawił Zajazd "Skalny Dworek". Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia Zajazdowi "Skalny Dworek". 

ZAPYTANIE 4/09/2019/POIŚ

Transport autokarowy grupy dzieci (32 osoby - szkoła podstawowa) na lekcje edukacyjne w obrębie gminy Radziechowy Wieprz.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 4/09/2019/POIŚ

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło 2 oferentów: (1) P.H.U „AGAWA” Mariusz Kruczyński, ul. Klonowa 10, Sienna, 34-300 Żywiec (600,00 PLN brutto); (2) F.H.U. "TEAM-BUS" Janusz Wróbel ul. Malinowa 11, 34-340 Jeleśnia (700,00 PLN brutto). Obie oferty spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma P.H.U „AGAWA” Mariusz Kruczyński, ul. Klonowa 10, Sienna, 34-300 Żywiec, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 600,00 PLN brutto. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie P.H.U „AGAWA” Mariusz Kruczyński.

ZAPYTANIE 3/09/2019/POIŚ

Transport autokarowy grupy dzieci (32 osoby - szkoła podstawowa) na lekcje edukacyjne w obrębie gminy Radziechowy Wieprz.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 3/09/2019/POIŚ

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło 2 oferentów: (1) "GLOB-TRANS" Robert Mrowiec Koszarawa 65B, 34-332 (2 300,00 PLN brutto); (2) F.H.U. "TEAM-BUS" Janusz Wróbel ul. Malinowa 11, 34-340 Jeleśnia (2 100,00 PLN brutto). Obie oferty spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma F.H.U. "TEAM-BUS" Janusz Wróbel ul. Malinowa 11, 34-340 Jeleśnia, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 2 100,00 PLN brutto. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie F.H.U. "TEAM-BUS" Janusz Wróbel

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/09/2019/POIŚ

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Transport autokarowy grupy dzieci (32 osoby - szkoła podstawowa) na lekcje edukacyjne w obrębie gminy Radziechowy Wieprz.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 1/09/2019/POIŚ

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/06/2019/POIŚ

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wydruk i dostawę broszur edukacyjnych.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 3/06/2019/POIŚ

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożył 1 oferent: Ksero-net.pl Małgorzata Braun, ul. Śliska 10, 00-127 Warszawa NIP: 763 - 146 - 01- 63 Regon: 012314887 (1 413,96 PLN brutto). Oferta spełniła wymogi formalne i była zgodna ze specyfikacją przedmiotu zamówienia. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie Ksero-net.pl Małgorzata Braun, ul. Śliska 10, 00-127 Warszawa NIP: 763 - 146 - 01- 63 Regon: 012314887.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/06/2019/POIŚ

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wydruk i dostawę broszur edukacyjnych.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 2/06/2019/POIŚ

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) unieważnia postępowanie 2/06/2019/POIŚ

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/06/2019/POIŚ

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Opracowanie nowego modułu (3 nowych plansz/etapów gry dotyczących województwa śląskiego) dla dedykowanej gry edukacyjnej pod nazwą „Wypasione owce”, dotyczącej ochrony różnorodności biologicznej w Karpatach i wypasu kulturowego owiec wraz z jej publikacją.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 1/06/2019/POIŚ

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożył 1 oferent: (1) Globe IT sp. z o. o. ul. Gżegżółki 11 02-804 Warszawa NIP: 525 - 246 - 03- 30 Regon: 141959791 (11 869,50 PLN brutto). Oferta spełniła wymogi formalne i była zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie lobe IT sp. z o. o. ul. Gżegżółki 11 02-804 Warszawa NIP: 525 - 246 - 03- 30 Regon: 141959791.

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/05/2019/POIŚ

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Transport autokarowy grupy dzieci (30 osób - szkoła podstawowa) na lekcje edukacyjne w obrębie gminy Radziechowy Wieprz.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 2/05/2019/POIŚ

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło 2 oferentów: (1) Usługi Przewozowe WULKANIZACJA Zieliński Krzysztof Juszczyna 186 34-382 Bystra (2 600,00 PLN); (2) F.H.U. "TEAM-BUS" Janusz Wróbel ul. Malinowa 11, 34-340 Jeleśnia (2 500,00 PLN). Obie oferty spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiała firma F.H.U. "TEAM-BUS" Janusz Wróbel ul. Malinowa 11, 34-340 Jeleśnia, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 2 500,00 PLN brutto. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie F.H.U. "TEAM-BUS" Janusz Wróbel

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/05/2019/POIŚ

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Opracowanie nowego modułu (3 nowych plansz/etapów gry dotyczących województwa śląskiego) dla dedykowanej gry edukacyjnej pod nazwą „Wypasione owce”, dotyczącej ochrony różnorodności biologicznej w Karpatach i wypasu kulturowego owiec wraz z jej publikacją.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 1/05/2019/POIŚ

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) unieważnia postępowanie 1/05/2019/POIŚ

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/04/2019/POIŚ

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Usługa opracowania i wdrożenia platformy multimedialno-geoinformacyjnej zintegrowanej z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego na potrzeby wizualizacji danych dotyczących monitoringu siedlisk i gatunków oraz tradycyjnego pasterstwa w Karpatach. Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 1/04/2019/POIŚ

English version: 1/04/2019/POIŚ

ZAŁĄCZNIKI: ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2ZAŁĄCZNIK 3, ZAŁACZNIK 4, ZAŁĄCZNIK 5

ATTACHMENTS: ATTACHMENT 1, ATTACHMENT 2ATTACHMENT 3, ATTACHMENT 4ATTACHMENT 5

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/04/2019/POIŚ, ofertę złożyło 2 oferentów:

(1) Borys Jurgiel Plac Gen. Józefa Hallera 5/14a 03-464 Warszawa Regon: 146915982 NIP: 188-133 – 55-54 (37 000,00 PLN);

(2) Asplan Viak Internet AS Kystveien 14, 4841 Arendal, Norway 983 594 697 (23 106,60 PLN - 5400 EURO).

Obie oferty spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiała firma Asplan Viak Internet AS Kystveien 14, 4841 Arendal, Norway 983 594 697. Szczegółowy formularz oceny ofert dostępny jest u zamawiającego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie Asplan Viak Internet AS.

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/07/2018/POIŚ

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup i dostawę kompaktowego aparatu fotograficznego

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 7/07/2018/POIiŚ

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło 3 oferentów: (1) MediaExpert, ul. Za Dworcem1D, 77-400 Złotów (2 994,12 PLN); (2) x-kom, Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa (1 749,00 PLN) oraz (3) Fotozakupy, Ul. Krakowska 4, 42-600 Tarnowskie Góry (2 030,00 PLN). Oferty Firm MediaExpert i Fotozakupy spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia. Oferta firmy x-kom nie spełniła wymogów formalnych, ponieważ nie zawierała wszystkich kosztów uwzględnionych w zapytaniu ofertowym.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiała firma Fotozakupy, ul. Krakowska 4, 42-600 Tarnowskie Góry wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 2 030,00 PLN brutto. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie Fotozakupy.

 

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2023