WSPÓŁFINANSOWANIE

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

FE IS RGB 1 na www

Konkurs 2.4.1./2/2016 Działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

O PROGRAMIE:

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Wersja 1.0 Programu została zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 16 grudnia 2014 r., obowiązuje od 19 grudnia 2014 r.

Program Infrastruktura i Środowisko finansowany jest z trzech źródeł:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 4 905,9 mln euro,
  • Funduszu Spójności, kwotą 22 507,9 mln euro,
  • Środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 4 853,2 mln euro.

Więcej o programie na stronie www.pois.gov.pl

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2024