O OTOP

otop logo www

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) zatrudnia około 40 pełnoetatowych pracowników, zrzesza 1940 członków i współpracuje z niemal 600 wolontariuszami. Jest wyłącznym partnerem BirdLife International w Polsce. Każdego roku realizuje od kilku do kilkunastu dużych projektów związanych z ochroną przyrody, w tym przede wszystkim ochroną ptaków.

W ciągu ostatnich lat OTOP realizowała m.in. poniższe projekty:

1. LIFE Ochrona wodniczki w Polsce i w Niemczech (lata 2005-2011), którego celem było polepszenie warunków siedliskowych oraz zwiększenie powierzchni siedlisk wodniczki na Pomorzu Zachodnim i nad Biebrzą oraz wypracowania i utrzymania mechanizmów finansowych i prawnych umożliwiających wdrożenie zrównoważonego zarządzania sprzyjającego ochronie wodniczki w Polsce i w Niemczech, a także zagwarantowanie odpowiednich środków na działania ochronne w perspektywie długookresowej. Budżet projektu: 5 457 109 euro.

2. LIFE + Wodniczka i biomasa (2010–2014), którego celem było wprowadzenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy, które zapewnią finansowanie działań ochronnych na stanowiskach wodniczki. Budżet projektu: 3 850 000 euro.

3. „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” (2011-2015), którego celem jest podniesienie efektywności ochrony wybranych gatunków ptaków w polskich Karpatach. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię. Budżet: 1 188 889 CHF.

OTOP zarządza dwoma rezerwatami przyrody: Beka i Karsiborska Kępa, na terenie których prowadzi działania ochrony czynnej (koszenie łąk, wypas zwierząt) oraz monitoring przyrodniczy. Ponadto OTOP prowadzi szeroką działalność, której celem jest popularyzacja wiedzy o przyrodzie: kwartalnik Ptaki, publikacje książkowe (np. „Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy”), koordynacja akcji społecznych - SpringAlive, Zimowe Ptakoliczenie.

 

www.otop.org.pl

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2024