OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU

Obszar realizacji projektu:

Projekt ma charakter ponadregionalny. Planujemy działania na wybranych 16 halach w polskiej części Karpat, na terenie województw małopolskiego i śląskiego, w większości położonych na obszarach lub w bezpośrednim sąsiedztwie ostoi Natura 2000: Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, Pasmo Policy, Ostoja Gorczańska.

mapa realizacji POIiŚ

* powyższa mapa może ulec modyfikacjom po przeprowadzeniu szczegółowej inwentaryzacji terenu.

 

 

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2024