Konferencja zamykająca projekt

23.11.2021

konferencja zamykająca projekt

W dniu 18 listopada w Krakowie miało miejsce wydarzenie podsumowujące projekt Karpaty Łączą – tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach, realizowany w partnerstwie z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (OTOP), współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wydarzenie miało formę hybrydową – część uczestników wziełą w nim udział osobiście, pozostali połączyli się z nami zdalnie w ramach transmisji na żywo. 

W trakcie konferencji zaprezentowaliśmy:

  • podsumowanie i rezultaty projektu,
  • wyniki monitoringu przyrodniczego siedlisk karpackich hal biorących udział w projekcie,
  • wyniki monitoringu ornitologicznego karpackich hal biorących udział w projekcie.

Oprócz prezentacji projektu Karpaty Łączą – Tradycyjne Pasterstwo odbyły się również:

  • prezentacja innego projektu realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w Karpatach – projektu LIFE pt. Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach oraz
  • panel tematyczny Dalsze kroki w Karpatach.

Zapis wydarzenia dostępny jest tutaj

Zobacz również

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2024