Podsumowanie projektu

16.12.2021

 Podsumowanie projektu zdjęcie tytułowe1

Projekt Karpaty Łączą – tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach, realizowany przez nas we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, dobiega końca.

To dobry moment, aby podsumować jego rezultaty. W latach 2018-2021 wraz z Partnerem projektu zrealizowaliśmy następujące działania:

· Wypas owiec – działania ochronne objęły 18 obszarów wypasowych o łącznej powierzchni 350 ha, na których wypasano ponad 1500 owiec. Przeprowadzenie działań projektowych było możliwe dzięki współpracy z 18 bacami – ośmioma w woj. małopolskim i dziesięcioma w woj. śląskim. Na 6 halach postawiliśmy infrastrukturę pasterską: bacówki, koszory i żłoby.

· Monitoring przyrodniczy – dokonaliśmy wstępnej inwentaryzacji przyrodniczej, na podstawie której przygotowaliśmy wytyczne. Następnie kontrolowaliśmy realizację tych wytycznych i prowadziliśmy monitoring przyrodniczy siedlisk oraz monitoring wpływu wypasu na ptaki i ocenę wykorzystania przez nie siedlisk powypasowych.

· Edukacja i promocja pasterstwa – przeprowadziilśmy serię szkoleń dla baców, hodowców owiec, rolników i lokalnych urzędników, otwarte webinary oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci z lokalnych szkół na temat pasterstwa i związanej z nim przyrody. Stworzyliśmy materiały promocyjne i edukacyjne: geoportal o halach projektowych i ich przyrodzie, broszury o siedliskach przyrodniczych i ptakach terenów otwartych, tablice edukacyjne dla odwiedzających dwie objęte projektem hale, książkę podsumowującą projekt, escape room o tematyce pasterskiej oraz nowy etap gry Wypasione Owce.

· Informacja i promocja projektu – stworzyliśmy niniejszą stronę internetową, prowadziliśmy profile w mediach społecznościowych, opublikowaliśmy artykuły sponsorowane, umieściliśmy tablice informujące o projekcie w miejscu jego realizacji, zorganizowaliśmy konferencję zamykającą projekt.

Dziękujemy wszystkim, z którymi mieliśmy w tym czasie przyjemność pracować – Partnerowi projektu, bacom i juhasom, przyrodnikom, samorządowcom i urzędnikom, lokalnym działaczom, nauczycielom, podwykonawcom zadań oraz wszystkim odbiorcom naszych działań edukacyjnych i promocyjnych.

Podsumowanie projektu 1 Mała Czantoria

Hala na Małej Czantorii z wybudowaną w ramach projektu bacówką. Fot. Michał Piekarski

Podsumowanie projektu 2Góra Matyska

Owce na hali na Górze Matysce. Fot. Monika Ankudowicz

Podsumowanie projektu 3Gąsiorek Fot. Tomasz Wilk

Gąsiorek – jeden z 13 gatunków ptaków objętych ochroną czynną w ramach projektu. Fot. Tomasz Wilk

Podsumowanie projektu 4 Skalnica gronkowa. Fot. Monika Szewczyk

Skalnica gronkowa – gatunek muraw naskalnych, występujących w rezerwacie "Wąwóz Homole". Fot. Monika Szewczyk

Podsumowanie projektu 5Szkolenie dla baców

Szkolenie dla społeczności pasterskiej, które odbyło się w Koniakowie. Fot. Monika Ankudowicz

Podsumowanie projektu 6Zajęcia edukacyjne na bacówce dla dzieci Fot. Archiwum Centrum UNEPGRID Warszawa

Terenowe zajęcia edukacyjne dla dzieci z jednej ze szkół w gminie Radziechowy-Wieprz. Fot. Monika Ankudowicz

Zestaw logotypów png

Projekt współfinansowany był ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Budżet projektu opiewał na 3 302 829,82 zł, z czego wkład funduszy europejskich wyniósł 2 752 009,20 zł.

 Zdjęcie tytułowe: Michał Piekarski

Zobacz również

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2024