Zapraszamy na nową karpacką platformę multimedialno-geoinformacyjną!

06.08.2019

Geoportal POIiŚ 2 str

Z radością oddajemy w Państwa ręce nową karpacką platformę multimedialno-geoinformacyjną. Platforma, łącząca w sobie geoportal i część edukacyjną, pozwala poznać hale objęte projektem „Karpaty Łączą – Tradycyjne Pasterstwo”, a także zrozumieć rolę tradycyjnego wypasu owiec w ochronie cennej karpackiej przyrody i krajobrazu.

Geoportal prezentuje na mapie wszystkie szesnaście biorących udział w projekcie hal, na których aktualnie prowadzony jest wypas owiec. Każdej z nich towarzyszy kompleksowy opis, zogniskowany na jej walorach przyrodniczych (zwłaszcza florze i awifaunie), a także fotografie - przedstawiające zarówno samą halę, jak i występujące na niej gatunki ptaków i roślin. Geoportal można przeglądać z podkładem w postaci Open Street Map lub mapy turystycznej (do ustawienia poprzez ikonę "Mapa podkładowa" znajdującą się z lewej strony ekranu).

Część edukacyjna poświęcona jest zagadnieniom przyrodniczym związanym z pasterstwem w szerokim kontekście całego regionu karpackiego: wpływowi gospodarki pasterskiej na ochronę różnorodności biologicznej oraz ptakom krajobrazu rolniczego. Prostym, przystępnym językiem wyjaśnia m.in. proces powstawania polan, rolę wypasu owiec w kształtowaniu i ochronie lokalnej przyrody, zagrożenia dla zamieszkujących hale ptaków i całych ekosystemów.

Platformę kierujemy do szerokiego grona odbiorców:

- miłośników karpackiej przyrody i krajobrazów, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat obszarów, na których prowadzona jest gospodarka pasterska;
- turystów planujących odwiedzić hale, zajrzeć do znajdujących się na nich bacówek, a także odbyć piesze wycieczki po okolicznych terenach;
- nauczycieli, szukających ciekawych treści do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z dziećmi i młodzieżą;
- pracowników karpackich gmin i organizacji pozarządowych, potrzebujących wsparcia w postaci materiałów dot. miejscowej przyrody, opisujących lokalną sytuację przyrodniczą.

Platforma dostępna jest z poziomu strony głównej projektu (poprzez kliknięcie w guzik „Geoportal” w prawej części strony lub zakładkę o tej samej nazwie w pasku menu) oraz bezpośrednio tutaj.

Zachęcamy również do odwiedzenia naszych pozostałych geoportali: Mapy Perełek Karpackich – tworzonego przez użytkowników zbioru atrakcji przyrodniczych i kulturowych na obszarze Karpat, oraz geoportalu Mapuj Zieloną Infrastrukturę, prezentującego dane tematyczne dot. regionu karpackiego (takie jak: typy ekosystemów, obszary chronione, istniejąca zabudowa) i powiązanego z aplikacją mobilną umożliwiającą m.in. inwentaryzację zielonej infrastruktury.

Życzymy przyjemnego korzystania!

 

Platforma multimedialno-geoinformacyjna powstała ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne Pasterstwo”.

Zobacz również

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021