OGŁOSZENIA

 

 

ZAPYTANIE 4/09/2019/POIŚ

Transport autokarowy grupy dzieci (32 osoby - szkoła podstawowa) na lekcje edukacyjne w obrębie gminy Radziechowy Wieprz.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 4/09/2019/POIŚ

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło 2 oferentów: (1) P.H.U „AGAWA” Mariusz Kruczyński, ul. Klonowa 10, Sienna, 34-300 Żywiec (600,00 PLN brutto); (2) F.H.U. "TEAM-BUS" Janusz Wróbel ul. Malinowa 11, 34-340 Jeleśnia (700,00 PLN brutto). Obie oferty spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma P.H.U „AGAWA” Mariusz Kruczyński, ul. Klonowa 10, Sienna, 34-300 Żywiec, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 600,00 PLN brutto. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie P.H.U „AGAWA” Mariusz Kruczyński.

ZAPYTANIE 3/09/2019/POIŚ

Transport autokarowy grupy dzieci (32 osoby - szkoła podstawowa) na lekcje edukacyjne w obrębie gminy Radziechowy Wieprz.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 3/09/2019/POIŚ

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło 2 oferentów: (1) "GLOB-TRANS" Robert Mrowiec Koszarawa 65B, 34-332 (2 300,00 PLN brutto); (2) F.H.U. "TEAM-BUS" Janusz Wróbel ul. Malinowa 11, 34-340 Jeleśnia (2 100,00 PLN brutto). Obie oferty spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma F.H.U. "TEAM-BUS" Janusz Wróbel ul. Malinowa 11, 34-340 Jeleśnia, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 2 100,00 PLN brutto. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie F.H.U. "TEAM-BUS" Janusz Wróbel

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/09/2019/POIŚ

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Transport autokarowy grupy dzieci (32 osoby - szkoła podstawowa) na lekcje edukacyjne w obrębie gminy Radziechowy Wieprz.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 1/09/2019/POIŚ

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/06/2019/POIŚ

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wydruk i dostawę broszur edukacyjnych.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 3/06/2019/POIŚ

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożył 1 oferent: Ksero-net.pl Małgorzata Braun, ul. Śliska 10, 00-127 Warszawa NIP: 763 - 146 - 01- 63 Regon: 012314887 (1 413,96 PLN brutto). Oferta spełniła wymogi formalne i była zgodna ze specyfikacją przedmiotu zamówienia. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie Ksero-net.pl Małgorzata Braun, ul. Śliska 10, 00-127 Warszawa NIP: 763 - 146 - 01- 63 Regon: 012314887.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/06/2019/POIŚ

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wydruk i dostawę broszur edukacyjnych.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 2/06/2019/POIŚ

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) unieważnia postępowanie 2/06/2019/POIŚ

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/06/2019/POIŚ

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Opracowanie nowego modułu (3 nowych plansz/etapów gry dotyczących województwa śląskiego) dla dedykowanej gry edukacyjnej pod nazwą „Wypasione owce”, dotyczącej ochrony różnorodności biologicznej w Karpatach i wypasu kulturowego owiec wraz z jej publikacją.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 1/06/2019/POIŚ

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożył 1 oferent: (1) Globe IT sp. z o. o. ul. Gżegżółki 11 02-804 Warszawa NIP: 525 - 246 - 03- 30 Regon: 141959791 (11 869,50 PLN brutto). Oferta spełniła wymogi formalne i była zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie lobe IT sp. z o. o. ul. Gżegżółki 11 02-804 Warszawa NIP: 525 - 246 - 03- 30 Regon: 141959791.

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/05/2019/POIŚ

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Transport autokarowy grupy dzieci (30 osób - szkoła podstawowa) na lekcje edukacyjne w obrębie gminy Radziechowy Wieprz.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 2/05/2019/POIŚ

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło 2 oferentów: (1) Usługi Przewozowe WULKANIZACJA Zieliński Krzysztof Juszczyna 186 34-382 Bystra (2 600,00 PLN); (2) F.H.U. "TEAM-BUS" Janusz Wróbel ul. Malinowa 11, 34-340 Jeleśnia (2 500,00 PLN). Obie oferty spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiała firma F.H.U. "TEAM-BUS" Janusz Wróbel ul. Malinowa 11, 34-340 Jeleśnia, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 2 500,00 PLN brutto. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie F.H.U. "TEAM-BUS" Janusz Wróbel

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/05/2019/POIŚ

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Opracowanie nowego modułu (3 nowych plansz/etapów gry dotyczących województwa śląskiego) dla dedykowanej gry edukacyjnej pod nazwą „Wypasione owce”, dotyczącej ochrony różnorodności biologicznej w Karpatach i wypasu kulturowego owiec wraz z jej publikacją.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 1/05/2019/POIŚ

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) unieważnia postępowanie 1/05/2019/POIŚ

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/04/2019/POIŚ

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Usługa opracowania i wdrożenia platformy multimedialno-geoinformacyjnej zintegrowanej z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego na potrzeby wizualizacji danych dotyczących monitoringu siedlisk i gatunków oraz tradycyjnego pasterstwa w Karpatach. Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 1/04/2019/POIŚ

English version: 1/04/2019/POIŚ

ZAŁĄCZNIKI: ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2ZAŁĄCZNIK 3, ZAŁACZNIK 4, ZAŁĄCZNIK 5

ATTACHMENTS: ATTACHMENT 1, ATTACHMENT 2ATTACHMENT 3, ATTACHMENT 4ATTACHMENT 5

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/04/2019/POIŚ, ofertę złożyło 2 oferentów:

(1) Borys Jurgiel Plac Gen. Józefa Hallera 5/14a 03-464 Warszawa Regon: 146915982 NIP: 188-133 – 55-54 (37 000,00 PLN);

(2) Asplan Viak Internet AS Kystveien 14, 4841 Arendal, Norway 983 594 697 (23 106,60 PLN - 5400 EURO).

Obie oferty spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiała firma Asplan Viak Internet AS Kystveien 14, 4841 Arendal, Norway 983 594 697. Szczegółowy formularz oceny ofert dostępny jest u zamawiającego. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie Asplan Viak Internet AS.

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/07/2018/POIŚ

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup i dostawę kompaktowego aparatu fotograficznego

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 7/07/2018/POIiŚ

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło 3 oferentów: (1) MediaExpert, ul. Za Dworcem1D, 77-400 Złotów (2 994,12 PLN); (2) x-kom, Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa (1 749,00 PLN) oraz (3) Fotozakupy, Ul. Krakowska 4, 42-600 Tarnowskie Góry (2 030,00 PLN). Oferty Firm MediaExpert i Fotozakupy spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia. Oferta firmy x-kom nie spełniła wymogów formalnych, ponieważ nie zawierała wszystkich kosztów uwzględnionych w zapytaniu ofertowym.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiała firma Fotozakupy, ul. Krakowska 4, 42-600 Tarnowskie Góry wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 2 030,00 PLN brutto. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie Fotozakupy.

 

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019