Szkolenia pasterskie w toku

09.03.2020

Szkolenia dla bacow

Trwa cykl szkoleń „Wspólne gospodarzenie w karpackiej przestrzeni. Tradycyjne pasterstwo jako forma ochrony przyrody w Karpatach”.

W ramach szkoleń spotykamy się z lokalnymi bacami, hodowcami owiec, przedstawicielami samorządów karpackich i instytucji zajmujących się ochroną przyrody, oraz pracownikami ośrodków doradztwa rolniczego.

Na spotkaniach prezentujemy szczegóły projektu i poruszamy następujące tematy: przyroda karpackich hal (rośliny chronione, zbiorowiska przyrodnicze, pospolite oraz cenne gatunki ptaków, bioróżnorodność) i jej ochrona poprzez tradycyjny wypas owiec, rola wypasu w lokalnej kulturze oraz sałasznictwo wołoskie jako element niematerialnego dziedzictwa. Nie brakuje również miejsca na pytania i dyskusję nt. aktualnie stojących przed pasterstwem wyzwań i pomysłów na przyszłość.

Dotychczas odbyły się cztery spotkania z lokalnymi społecznościami: w Brennej, Cięcinie, Jeleśni i Koniakowie, oraz jedno spotkanie „wyjazdowe” – również w Koniakowie, gdzie podhalańscy bacowie, juhasi i przedstawiciele instytucji związanych z pasterstwem, mieli okazję obejrzeć owczarnię bacy Piotra Kohuta i wymienić się z nim doświadczeniami.

1

Cięcina

2

4

4a

Jeleśnia 3

Koniaków 2

6

Fot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Zobacz również

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021