W Stryszawie odbyło się spotkanie Baców

30.11.2018

IMGL8807 news

15 listopada 2018 roku odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczny sezon wypasu.

W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli prawie wszyscy bacowie biorący udział w naszym projekcie, zaprezentowaliśmy szczegółowe wyniki inwentaryzacji i monitoringu przyrodniczego oraz monitoringu ptaków. Omówiono wnioski płynące z wizyt terenowych w trakcie mijającego sezonu wypasowego. Kolejne spotkanie, przygotowujące do nowego sezonu, zaplanowano na wiosnę.

Zobacz również

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2020